<div dir="ltr"><div>Hello,</div><div><br></div><div>I've installed a new Asterisk 17.0.0 on a Debian Buster system.</div><div><br></div><div>This Asterisk instance is run by asterisk user (and group).</div><div>I've got:</div><div><br></div><div># ls -l /etc/asterisk<br>total 68<br>-rw-r--r-- 1 asterisk asterisk  501 nov.  18 19:12 asterisk.conf<br>-rw-r--r-- 1 asterisk asterisk  135 nov.  18 18:57 cdr.conf<br>-rw-r--r-- 1 asterisk asterisk  684 nov.  18 18:57 cdr_custom.conf<br>-rw-r--r-- 1 asterisk asterisk  103 nov.  18 18:57 confbridge.conf<br>-rw-r--r-- 1 asterisk asterisk 6834 nov.  18 18:57 extensions.conf<br>-rw-r--r-- 1 asterisk asterisk  138 nov.  18 21:42 http.conf<br>-rw-r--r-- 1 asterisk asterisk  681 nov.  18 18:57 indications.conf<br>drwxr-xr-x 2 root     root     4096 nov.  18 20:47 keys<br>-rw-r--r-- 1 asterisk asterisk  160 nov.  18 18:57 logger.conf<br>-rw-r--r-- 1 asterisk asterisk 2769 nov.  18 18:57 modules.conf<br>-rw-r--r-- 1 asterisk asterisk   50 nov.  18 18:57 musiconhold.conf<br>-rw-r--r-- 1 asterisk asterisk 6360 nov.  18 18:57 pjsip.conf<br>-rw-r--r-- 1 asterisk asterisk  790 nov.  18 18:57 pjsip_notify.conf<br>-rw-r--r-- 1 asterisk asterisk  768 nov.  18 18:57 README<br>-rw-r--r-- 1 asterisk asterisk  513 nov.  18 18:57 voicemail.conf<br></div><div><br></div><div># ls -l /etc/asterisk/keys/<br>total 32<br>-rw------- 1 root root 1224 nov.  18 20:47 asterisk.crt<br>-rw------- 1 root root  578 nov.  18 20:46 asterisk.csr<br>-rw------- 1 root root  887 nov.  18 20:46 asterisk.key<br>-rw------- 1 root root 2111 nov.  18 20:47 asterisk.pem<br>-rw------- 1 root root  161 nov.  18 20:46 ca.cfg<br>-rw------- 1 root root 1781 nov.  18 20:46 ca.crt<br>-rw------- 1 root root 3311 nov.  18 20:46 ca.key<br>-rw------- 1 root root  124 nov.  18 20:46 tmp.cfg</div><div><br></div><div># cat /etc/asterisk/http.conf <br>[general]<br>enabled=yes<br>bindaddr=0.0.0.0<br>bindport=8088<br>tlsenable=yes<br>tlsbindaddr=<a href="http://0.0.0.0:8089">0.0.0.0:8089</a><br>tlscertfile=/etc/asterisk/keys/asterisk.pem</div><div><br></div><div>But, still I don't have any HTTPS server running:</div><div><br></div><div># asterisk -rx "http show status"<br>HTTP Server Status:<br>Prefix: <br>Server: Asterisk/17.0.0<br>Server Enabled and Bound to <a href="http://0.0.0.0:8088">0.0.0.0:8088</a><br><br>Enabled URI's:<br>/httpstatus => Asterisk HTTP General Status<br>/static/... => Asterisk HTTP Static Delivery<br><br>Enabled Redirects:<br>  None.</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>Can someone help me on this ?</div><div>Is http;conf correct ?</div><div>Am I mis-configuring files access rights or ownership ?</div><div>Something else ?<br></div><div><br></div><div>Best regards<br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div></div>