<div dir="ltr"><div dir="ltr"><div>Hello,<br><br></div><div>On a freshly update Debian Stretch packaged-Asterisk (13.14.1) box, I'm reading this:<br></div><div dir="ltr"><br>asterisktuto*CLI> module load res_statsd.so<br>Unable to load module res_statsd.so<br>Command 'module load res_statsd.so' failed.<br>[Oct  9 12:53:26] WARNING[488]: loader.c:1077 load_resource: Module 'res_statsd.so' already exists.<br>[asterisktuto*CLI> module reload res_statsd.so<br>No such module 'res_statsd.so'<br><br></div><div>Can you explain this second message as res_statsd.so module seems to exist ?<br><br></div><div>Best regards<br></div></div></div>