<div dir="ltr"><div>Hello Friends:</div><div> </div><div>I've just installed Asterisk 11 on my Linux (debian) server but it is not starting up when trying with "asterisk -vvvvvvvvvvc" and "service asterisk start". Starting process just stop and shows: "Illegal instruction" as final output.</div>
<div> </div><div>Looking at logs I fouind at /var/log/asterisk/messages :</div><div> </div><div>[Nov 25 11:09:26] Asterisk 11.6.0 built by root @ (my-pbx-server) on a i686 running Linux on 2013-11-25 15:10:00 UTC<br>[Nov 25 11:09:26] NOTICE[24118] cdr.c: CDR simple logging enabled.<br>
[Nov 25 11:09:26] NOTICE[24118] loader.c: 205 modules will be loaded.<br>[Nov 25 11:09:26] NOTICE[24118] res_odbc.c: res_odbc loaded.<br>[Nov 25 11:09:26] NOTICE[24118] res_smdi.c: No SMDI interfaces are available to listen on, not starting SMDI listener.<br>
[Nov 25 11:09:26] NOTICE[24118] config.c: Registered Config Engine curl<br>[Nov 25 11:09:26] NOTICE[24118] config.c: Registered Config Engine odbc<br>[Nov 25 11:09:26] NOTICE[24118] config.c: Registered Config Engine sqlite3</div>
<div> </div><div>Any help would be welcome. My Linux distro is: Linux (my-ip-address) 3.11.6-x86-linode54 #1 SMP Wed Oct 23 15:22:49 EDT 2013 i686 GNU/Linux</div><div> </div><div>Elder D. Arohuanca</div><div>Lima - Peru<br>
</div></div>